دوره های مطالعاتی

حجت الاسلام عباسی ولدی
دوره مطالعاتی شهید تهرانی مقدم (ترم چهارم)
  • تاریخ شروع ثبت نام: 1400/3/1
  • تاریخ اتمام ثبت نام: 1400/3/31
  • تاریخ شروع دوره: 1400/3/2
  • هزینه: 30,000
  • ترم چهارم دوره مطالعاتی شهید تهرانی مقدم

  • توجه! برای عضویت در دوره ابتدا وارد پنل کاربری شوید یا ثبت نام کنید