محرم امسال را، شکر خدا دیدیم.

محرم امسال را، شکر خدا دیدیم.
آگوست 22, 2020 بدون نظر

?هوای زندگی

خدا را شکر که یک بار دیگر نفسم را امتداد داد
تا در حال و هوای محرم تنفّس کنم.
خدا را شکر که باز هم نعمت دیدن هلال محرم را
نصیب چشمان آلوده‌ام کرد.
خدا را شکر که اشک‌ها یک بار دیگر
اجازه یافتند بر گونه‌هایم جاری شوند
و دست‌هایم مجاز شدند
که گاهی بر سینه‌ام فرود آیند
و گاهی اشک‌های رو گونه‌ام را پاک کنند.
باید چه کار کرد در برابر این همه نعمت؟!

امسال که دلم پر کشیده برای این که با من دوست شوی
دوست دارم مثل تو محرمم را طی کنم.
ماه عزای حسین که می‌رسد، تو چه کار می‌کنی؟
به من بگو تا همان را انجام دهم که تو انجام می‌دهی؟

یقین دارم که تو دوست داری از اول محرم تا روز عاشورا
تکه تکه جان دهی
و عاشورا که شد، عصرش که رسید
از غصّۀ حسین جانت را به خدا تسلیم کنی.
چون ارادۀ خدا بر زنده ماندن توست، تو هم تسلیمی!
تو باید بمانی تا زمین هوایی برای نفس کشیدن داشته باشد
اگر زحمتی نیست از خدا بخواه مرا چنان عاشق حسین کند
که از غصّۀ مصیبت او بمیرم.
مگر زمین برای نفس کشیدن،‌ نیازی به من دارد؟
پس به خدا بگو این مرگ زیبا را نصیبم کند.

برچسب ها